-7%
3,450,000  3,200,000 

Top 10 đỉnh Tây Bắc

Đỉnh Tà Xùa: Yên Bái

3,870,000 
-10%
4,590,000  4,120,000 
-14%
3,690,000  3,190,000 
-14%
3,890,000  3,350,000 
-13%
3,790,000  3,290,000 
-5%
3,450,000  3,290,000 
-6%
4,150,000  3,890,000 
-8%
2,590,000  2,390,000